• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg

Welkom

Over de naam:
"Zoals de huisknecht dienstbaar was bij het openbaar maken van Jozef aan zijn broers, zo wil Steward to Joseph dienstbaar zijn in het openbaar maken van Jeshua aan Israël."
We kunnen in Genesis 43 lezen over de huisknecht van Jozef. Jozef was in heel zijn leven een type van de Messias Jeshua. Zoals hij zich als koning bekendmaakte aan zijn broers, zo zal ook Jeshua zich als Koning bekend maken aan zijn Israëlische broeders. De huisknecht van Jozef diende in het huis van Jozef, en verzorgde alle praktische zaken om zo het werk van de onderkoning mogelijk te maken. Ook wij als gelovigen zijn geroepen om de Koning te dienen in Zijn werk. In 1 Kor. 4:1 staat dat wij zijn aangewezen als dienstknechten over de geheimenissen van God. Door zo te dienen in het geestelijke huis van de grote Jozef, Jeshua, mogen ook wij ons steentje bijdragen aan de bekendmaking van Jeshua aan zijn volk. 

Nieuws

Hieronder kunt u onze laatste nieuwsbrieven vinden. Als u deze wilt opslaan op uw computer, klikt u met de rechtermuisknop op de betreffende nieuwsbrief en dan op 'link opslaan als'. 

Onze doelstelling

"...zoals de huisknecht dienstbaar was bij het openbaar maken van Jozef aan zijn broers, zo wil 'Steward to Joseph' dienstbaar zijn in het openbaar maken van Jeshua aan Israël."